+47 4634 4505 info@axitour.com
En undersøkelse gjennomført blant over 500 dommere, viser at ved å bruke et kommunikasjonssystem, også kalt et headset, tar dommerne beslutninger raskere og mer korrekt under en kamp. De mener også at et kommunikasjonssystem kan bidra til ærlighet, god sportsånd og øke den sportslige kvaliteten.
Undersøkelsen er gjennomført av Axitour Communication Systems, leverandør av kommunikasjonssystemer til idretten. Et trådløst kommunikasjonssystem er ett av de mest populære tekniske hjelpemidlene for dommere. Med et kommunikasjonssystem kan dommere og funksjonærer kommunisere direkte med hverandre via en åpen linje, akkurat som du ville gjort i en telefonsamtale.
Raskere og riktigere beslutninger
I undersøkelsen, svarte 90 % av dommerne som allerede bruker et kommunikasjonssystem at de tar flere riktige avgjørelser, og 60 % oppgir at de tar beslutninger raskere.
Viktige fordeler
Dommerne oppgir at dette er de viktigste fordelene ved å bruke et kommunikasjonssystem (i prioritert rekkefølge):
• Rask og direkte kommunikasjon med andre dommere og funksjonærer
• Dommerteamet kan støtte og coache hverandre i løpet av kampen;
• Dommere kan ta avgjørelser om flere spillsituasjoner
• Dommerne gjør færre feil
• Dommerne viser mer autoritet og profesjonalitet
• Det gjør det morsommere å blåse i fløyta.
Dommerutvikling
Mer enn 95 % av dommerne indikerte at et kommunikasjonssystem bidrar til deres personlige utvikling som dommer. 97% av dommerne oppga at kommunikasjonssystemet bidrar til utvikling av dommerteamet deres. De viser til bedre samarbeid med rask og direkte kommunikasjon med dommere og andre funksjonærer.
90% av dommerne er overbevist om at et kommunikasjonssystem kan hjelpe talentfulle dommere til å utvikle sine ferdigheter raskere.
Raskere utvikling for nye dommere
Mer enn 79% av dommerne oppga at et kommunikasjonssystem bidrar til raskere utvikling av nye dommere. Med et kommunikasjonssystem, kan en dommertrener gi målrettet tilbakemelding til dommeren på banen, direkte i sanntid.
Bidrar til dommerens sikkerhet
Et bemerkelsesverdig utfall av undersøkelsen er at 73% av dommerne mener at et kommunikasjonssystem bidrar til dommerens sikkerhet. Dommerne oppga at gjennom direkte kommunikasjon med andre dommere; kan hendelser på banen observeres, beregnes og responderes på raskere.
Ærlighet og sportsånd
På spørsmål om et kommunikasjonssystem kan bidra til ærlighet og sportsånd i idrett, svarte 96 % av dommerne at dette stemmer. Når dommerne tar flere riktige avgjørelser, blir det færre feil. I kombinasjon med raskere beslutningsprosesser, reduserer dette risikoen for diskusjon og usportslig oppførsel på banen. 80 % av dommerne var også overbevist om at et kommunikasjonssystem kan forebygge uønskede hendelser på banen.
Økt kvalitet
“Tror du et kommunikasjonssystem bidrar til å øke kvaliteten på kampen?” Mer enn 94 % av dommerne bekreftet dette med svaret “ja”. Kommentarer på dette spørsmålet er oppsummert i følgende setning (én av kommentarene i undersøkelsen): “Jo bedre dommeren er, desto mer rettferdig og bedre blir kampen”.
Dommerne som deltok i undersøkelsen er aktive på ulike nivåer og i ulike idretter. Undersøkelsen ble gjennomført både blant dommere som benytter et kommunikasjonssystem (105 respondenter) og dommere som ikke benytter et kommunikasjonssystem (419 respondenter).