+47 4634 4505 info@axitour.com

AXIWI REF-002 Komplett dommersett 3 dommere

ProdukterKommunikasjonsystemer

Dommersett
Kommunikasjonssystemet Axiwi brukes av flere og flere dommere i ulike idretter. Axiwi sørger for hurtig og enkel kommunikasjon mellom dommere og med sekretariatet, og hjelper dommerne å ta raskere og bedre avgjørelser.

Dommere i mange ulike idretter bruker Axiwi til å ta bedre beslutninger, som håndball, fotball, basketball, ishockey, landhockey, rugby, innebandy, vannpolo, volleyball.

Raskere avgjørelser
Dommerne observerer hundrevis av hendelser i løpet av en kamp, og må ta svært raske beslutninger. Det er umulig å holde øye med hele banen samtidig. Derfor er det en stor fordel å ha direkte kommunikasjon med for eksempel assistentdommere og linjemenn.

Holder spillet i gang
Med Axiwi kan dommere kommunisere direkte med sekretariatet, slik at de kan ta raskere og bedre avgjørelser. Det bidrar også til å redusere unødvendige pauser i spillet, siden det tar kortere tid å registrere feil og regelbrudd, og sette spillet i gang igjen så raskt som mulig.

Støtte uerfarne dommere og sekretærer
Breddeidretten i Norge er ofte drevet av frivillige, og ofte er det behov for å benytte uerfarne personer i sekretariatet. Unge / nye dommere kan også behøve støtte under kampen. Axiwi gjør at man slipper å bruke håndsignaler, dommeren eller støttepersonell kan kommunisere med meddommere og sekretariat på en enkel og smidig måte, og slik er det lett å rapportere feil og overtredelser. Man kan enkelt rette opp eventuelle feil, og det er mulig å gi tips og råd mens kampen pågår.

Handsfree
Axiwi er handsfree. Man trenger bare å trykke på S-knappen én gang for å gjøre en hvilken som helst Axiwi-enhet til en sender, slik at alle tilknyttede enheter hører hva man sier. Man trenger ikke å holde knappen inne mens man snakker.

Opptil seks personer samtidig
Vår nyeste Axiwi-modell tillater opptil seks personer å snakke samtidig, mens det kan være opptil 250 tilhørere på samme kanal. Axiwi kan operere på fire ulike kanaler. Så dersom man organiserer en turnering der flere kamper pågår samtidig, kan man benytte Axiwi på fire kamper samtidig, uten at disse forstyrrer hverandres kommunikasjon.